ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 601.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 364.4 KiB)
 • Załącznik nr 7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 7b - dokumentacja projektowa (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 155.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)