ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-11
Data rozstrzygnięcia
2021-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego LED na terenie sołectw Gminy Elbląg – dostawa 47 lamp solarnych autonomicznych zasilanych przy pomocy paneli PV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-21
Data rozstrzygnięcia
2021-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Komorowo Żuławskie na działce nr 743, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-31
Data rozstrzygnięcia
2021-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODY DLA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW GMINA ELBLĄG
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark, gmina Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101057N w miejscowości Janowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-03-09
Data rozstrzygnięcia
2021-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie w podziale na części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-17
Data rozstrzygnięcia
2021-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.2 KiB)
  • Uzupełnione ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w miejscowości Helenowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji