ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3735
O Biuletynie 8912
Powiaty i gminy 3339
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 209

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 995
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 32143
Kierownictwo urzędu 9149
Wójt 11355
Zastępca Wójta 6861
Sekretarz 7603
Skarbnik 6705
Statut Gminy 12127
Struktura organizacyjna 13527
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 20603
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6109
Skład Rady Gminy Elbląg 8093
Komisje Rady 5683
Kompetencje Rady Gminy 4688
Sesje Rady Gminy 6473
interpelacje i zapytania Radnych 6398
możliwość spotkania z radnymi 1787
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4235
Narodowy Spis Powszechny 2021 891
Jednostki organizacyjne 12944
Jednostki budżetowe 9158
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 7364
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10866
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7348
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9265
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8705
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3199
Raport o stanie Gminy Elbląg 1581
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 52141
Sołectwa - jednostki pomocnicze 18054
statuty sołectw i osiedli 1970
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1046
Akty prawne 61008
Zarządzenia Wójta 23020
Rok 2008 74609
Rok 2009 89675
Rok 2010 89401
Rok 2011 140727
Rok 2012 101340
Rok 2013 80229
Rok 2014 68552
Rok 2015 123017
Rok 2016 87264
Rok 2017 97821
Rok 2018 64695
Rok 2019 50185
Rok 2020 30147
Rok 2021 3344
Uchwały Rady Gminy 30264
Rok 2008 83184
Rok 2009 118909
Rok 2010 9392
V kadencja Rady Gminy 76176
VI kadencja Rady Gminy 34714
Rok 2011 109059
Rok 2012 141437
Rok 2013 108072
Rok 2014 97595
Rok 2015 93200
Rok 2016 87542
Rok 2017 85178
Rok 2018 78613
Rok 2019 58197
Rok 2020 26859
Rok 2021 1589
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 26994
Rok 2021 1056
Rok 2020 3954
Rok 2019 6267
Rok 2018 20824
Rok 2017 6243
Rok 2016 16178
Rok 2015 15330
Rok 2014 25073
Rok 2013 51714
Rok 2012 18676
Rok 2011 40087
Rok 2010 22403
Rok 2009 8782
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3251
Ogłoszenia o naborze 370855
Wybory 5926
Wybory ławników 3613
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2137
Urzędnik Wyborczy 1445
Wybory Parlament Europejski 2810
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1374
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2852
wybory Prezydent RP 2824
Inne ogłoszenia 131624
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 737
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1659
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1258
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1073
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1624
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1747
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1680
Procedury załatwiania spraw 473130
Podatki i opłaty lokalne 16057
podatek rolny 10832
podatek od nieruchomości 15845
podatek leśny 7273
podatek od środków transportu 6917
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4750
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1891
Budżet Gminy 14610
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 67076
Opinia RIO 7404
Opinia RIO - rok 2021 419
Opinia RIO - rok 2020 2344
Opinia RIO - rok 2019 2545
Opinia RIO - rok 2018 10800
Opinia RIO - rok 2017 12458
Opinia RIO - rok 2016 13368
Opinia RIO - rok 2015 13271
Opinia RIO - rok 2014 13712
Opinia RIO - rok 2013 14587
Opinia RIO - rok 2012 13392
Opinia RIO - lata 2007- 2011 35174
Sprawozdania 6750
Sprawozdania Rok 2020 875
Sprawozdania Rok 2019 1893
Sprawozdania Rok 2018 2622
Sprawozdania Rok 2017 2576
Sprawozdania Rok 2016 4214
Sprawozdania Rok 2015 4817
Sprawozdania Rok 2014 4612
Sprawozdania Rok 2013 4797
Sprawozdania Rok 2012 4313
Sprawozdania Rok 2011 5777
Sprawozdania Rok 2010 3447
Sprawozdania Rok 2009 3614
Zamówienia publiczne 866626
Platforma zakupowa 12665
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 65256
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32683
Platforma zakupowa 8884
Oświadczenia majątkowe 24250
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10096
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4785
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2081
Urząd Gminy 578
Genowefa Kwoczek - Wójt 2265
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2309
Krystyna Murawska - Sekretarz 2003
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1880
Anna Gałkiewicz 1837
Anna Stankiewicz 1912
Maria Sobczak 1887
Marta Wojarz 1840
Magdalena Wonsak 1808
Magdalena Zając 2039
Jednostki Organizacyjne Gminy 531
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 493
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1696
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 452
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1760
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 511
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1694
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 522
Edyta Rokita - Dyrektor 1736
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 498
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1645
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 591
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1551
Rada Gminy 2258
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1895
koniec kadencji 2014-2018 1032
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2330
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 950
Urząd Gminy 375
Zygmunt Tucholski - Wójt 1180
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1356
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1184
Anna Gałkiewicz 1187
Anna Stankiewicz 1204
Maria Sobczak 1139
Marta Wojarz 1221
Magdalena Wonsak 1219
Magdalena Zając 1147
Jednostki Organizacyjne Gminy 340
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 336
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1118
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 334
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1150
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 314
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1142
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 332
Edyta Rokita - Dyrektor 1117
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 326
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1203
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 459
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1183
Rada Gminy 1317
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1255
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1333
Urząd Gminy 647
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 582
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 474
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 573
Maria Sobczak 1378
Anna Gałkiewicz 649
Marta Wojarz 536
Anna Stankiewicz 475
Magdalena Wonsak 445
Magdalena Zając 421
Rada Gminy 888
Jednostki Organizacyjne Gminy 1928
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 409
Urząd Gminy 161
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 571
Justyna Michalczyk 474
Marta Król 476
Przemysław Długosz 469
Rada Gminy 175
Jednostki Organizacyjne Gminy 148
Ochrona środowiska 593958
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 89713
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7191
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3811
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 5594
Program ochrony środowiska 6113
Rejestr działalności regulowanej 2054
Przetargi ustne 74182
Kontrola zarządcza 9254
Rok 2011 2010
Rok 2012 1735
Rok 2013 1872
Rok 2014 1770
Rok 2015 1842
Rok 2016 2050
Rok 2017 1959
Rok 2018 1657
Rok 2019 907
zarządzenia 2185
Petycje 6790
Rok 2016 16473
Rok 2017 6296
Rok 2018 3657
Rok 2019 2269
Rok 2020 824
Rok 2021 509
Gospodarka odpadami 20565
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1146
Uchwały Rady Gminy 7587
Dokumenty do pobrania 10731
Sprawozdawczość 5111
Działalność informacyjna i edukacyjna 61551
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6017
Harmonogram odbioru odpadów 79702
Punkty odbioru odpadów 8382
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2265
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 73
Strategie, raporty, opracowania 39736
Nieruchomości 44087
Wykazy - zbycie 36457
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 11811
Ogłoszenia - przetargi 56133
Zagospodarowanie przestrzenne 30626
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12485
MPZP Czechowo 10082
MPZP Kazimierzowo 24517
MPZP Gronowo Górne 25732
MPZP Adamowo 7749
MPZP Władysławowo 6894
MPZP Janowo 6063
Obwieszczenia 66573
Plany wyłożone do publicznego wglądu 13462
Opracowania ekofizjograficzne 11043
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 928
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 1913
Rejestr Instytucji Kultury 9437
Organizacje pozarządowe 35021
Pliki do pobrania 5634
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4277
Ogłoszenia konkursów 40044
Komunikaty 6717
Konsultacje społeczne 6063
Oferty 2161
Oferty "małe granty" 39020
Program współpracy z organizacjami 383
Działalność gospodarcza 2469
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3535
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5863
Udostępnianie informacji 8941
RODO 3340
Audyt Wewnętrzny 1484
Plany audytu 4402
Lobbing 6704
Dostępność Plus 155

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6347
Rejestr zmian 1475293
Redakcja Biuletynu 8001
Instrukcja obsługi 6368
Mapa serwisu 5607
« powrót do poprzedniej strony