ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3811
O Biuletynie 12725
Powiaty i gminy 3383
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 435

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1349
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 33332
Kierownictwo urzędu 9428
Wójt 11798
Zastępca Wójta 7177
Sekretarz 7938
Skarbnik 7004
Statut Gminy 12529
Struktura organizacyjna 13898
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 21299
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6338
Skład Rady Gminy Elbląg 8400
Komisje Rady 5942
Kompetencje Rady Gminy 4898
Sesje Rady Gminy 7402
interpelacje i zapytania Radnych 7071
możliwość spotkania z radnymi 1986
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4404
Narodowy Spis Powszechny 2021 1544
Jednostki organizacyjne 13236
Jednostki budżetowe 9447
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 7862
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 11142
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7583
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9569
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8987
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3426
Raport o stanie Gminy Elbląg 2136
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 52794
Sołectwa - jednostki pomocnicze 18760
statuty sołectw i osiedli 2301
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1392
Akty prawne 61544
Zarządzenia Wójta 23377
Rok 2008 78890
Rok 2009 95056
Rok 2010 94432
Rok 2011 148334
Rok 2012 106918
Rok 2013 84532
Rok 2014 72833
Rok 2015 131788
Rok 2016 92590
Rok 2017 104614
Rok 2018 71284
Rok 2019 57914
Rok 2020 38486
Rok 2021 7169
Uchwały Rady Gminy 30768
Rok 2008 88422
Rok 2009 126559
Rok 2010 9608
V kadencja Rady Gminy 80871
VI kadencja Rady Gminy 36750
Rok 2011 115128
Rok 2012 149093
Rok 2013 114469
Rok 2014 104093
Rok 2015 98580
Rok 2016 93045
Rok 2017 91346
Rok 2018 86990
Rok 2019 67277
Rok 2020 35054
Rok 2021 4345
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 17
Rok 2021 18
Informacje / Obwieszczenia 28096
Rok 2021 2041
Rok 2020 5547
Rok 2019 7025
Rok 2018 22247
Rok 2017 6574
Rok 2016 16705
Rok 2015 15933
Rok 2014 26509
Rok 2013 54791
Rok 2012 19693
Rok 2011 42414
Rok 2010 23671
Rok 2009 9170
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3428
Ogłoszenia o naborze 385004
Wybory 6098
Wybory ławników 3846
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2244
Urzędnik Wyborczy 1527
Wybory Parlament Europejski 2907
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1455
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3094
wybory Prezydent RP 3068
Inne ogłoszenia 139450
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 879
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2011
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1522
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1196
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1793
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1929
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1866
Procedury załatwiania spraw 500799
Budżet Gminy 14927
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 71269
Opinia RIO 7594
Opinia RIO - rok 2021 740
Opinia RIO - rok 2020 3050
Opinia RIO - rok 2019 2988
Opinia RIO - rok 2018 11863
Opinia RIO - rok 2017 13332
Opinia RIO - rok 2016 14136
Opinia RIO - rok 2015 14091
Opinia RIO - rok 2014 14532
Opinia RIO - rok 2013 15434
Opinia RIO - rok 2012 14071
Opinia RIO - lata 2007- 2011 37036
Sprawozdania 6969
Sprawozdania Rok 2020 1164
Sprawozdania Rok 2019 2128
Sprawozdania Rok 2018 2838
Sprawozdania Rok 2017 2753
Sprawozdania Rok 2016 4387
Sprawozdania Rok 2015 5013
Sprawozdania Rok 2014 4813
Sprawozdania Rok 2013 4983
Sprawozdania Rok 2012 4506
Sprawozdania Rok 2011 5988
Sprawozdania Rok 2010 3624
Sprawozdania Rok 2009 3808
Podatki i opłaty lokalne 16594
podatek rolny 11415
podatek od nieruchomości 16614
podatek leśny 7761
podatek od środków transportu 7219
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4945
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2136
Zamówienia publiczne 929753
Platforma zakupowa 13467
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 71815
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 34092
Platforma zakupowa 9378
Ochrona środowiska 639569
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 94567
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7508
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4001
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 6063
Program ochrony środowiska 6419
Rejestr działalności regulowanej 2264
Oświadczenia majątkowe 24701
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10558
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5004
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2155
Urząd Gminy 637
Genowefa Kwoczek - Wójt 2449
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2468
Krystyna Murawska - Sekretarz 2189
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2041
Anna Gałkiewicz 2031
Anna Stankiewicz 2097
Maria Sobczak 2082
Marta Wojarz 2052
Magdalena Wonsak 1996
Magdalena Zając 2245
Jednostki Organizacyjne Gminy 580
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 539
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1864
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 496
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1931
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 555
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1847
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 566
Edyta Rokita - Dyrektor 1905
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 544
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1816
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 638
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1704
Rada Gminy 2470
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2058
koniec kadencji 2014-2018 1216
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2559
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1033
Urząd Gminy 434
Zygmunt Tucholski - Wójt 1346
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1542
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1351
Anna Gałkiewicz 1381
Anna Stankiewicz 1416
Maria Sobczak 1345
Marta Wojarz 1399
Magdalena Wonsak 1418
Magdalena Zając 1327
Jednostki Organizacyjne Gminy 390
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 384
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1285
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 382
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1316
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 365
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1299
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 385
Edyta Rokita - Dyrektor 1293
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 370
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1377
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 507
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1355
Rada Gminy 1536
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1409
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1447
Urząd Gminy 707
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 833
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 665
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 780
Maria Sobczak 1556
Anna Gałkiewicz 826
Marta Wojarz 724
Anna Stankiewicz 660
Magdalena Wonsak 615
Magdalena Zając 577
Rada Gminy 1238
Jednostki Organizacyjne Gminy 2488
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 639
Urząd Gminy 240
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 56
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 87
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 798
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 84
Justyna Michalczyk 663
Marta Król 671
Marta Wojarz 74
Anna Gałkiewicz 81
Przemysław Długosz 657
Anna Stankiewicz 82
Rada Gminy 282
Jednostki Organizacyjne Gminy 484
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 55
Urząd Gminy 26
Przemysław Długosz 64
Rada Gminy 20
Jednostki Organizacyjne Gminy 27
Kontrola zarządcza 9460
Rok 2011 2213
Rok 2012 1916
Rok 2013 2058
Rok 2014 1969
Rok 2015 2022
Rok 2016 2236
Rok 2017 2139
Rok 2018 1872
Rok 2019 1112
zarządzenia 2381
Petycje 7114
Rok 2016 17346
Rok 2017 6690
Rok 2018 3991
Rok 2019 2560
Rok 2020 1153
Rok 2021 1060
Przetargi ustne 75299
Gospodarka odpadami 20981
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1433
Uchwały Rady Gminy 7853
Dokumenty do pobrania 11289
Sprawozdawczość 5407
Działalność informacyjna i edukacyjna 65925
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6292
Harmonogram odbioru odpadów 83547
Punkty odbioru odpadów 8748
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2450
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 287
Strategie, raporty, opracowania 40504
Rejestr Instytucji Kultury 9718
Nieruchomości 44976
Wykazy - zbycie 37361
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 12668
Ogłoszenia - przetargi 57545
Zagospodarowanie przestrzenne 31398
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13115
MPZP Czechowo 10578
MPZP Kazimierzowo 25556
MPZP Gronowo Górne 26949
MPZP Adamowo 8052
MPZP Władysławowo 7290
MPZP Janowo 6363
Obwieszczenia 71230
Plany wyłożone do publicznego wglądu 14424
Opracowania ekofizjograficzne 11523
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 1225
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 2872
Działalność gospodarcza 2625
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3744
Organizacje pozarządowe 35382
Pliki do pobrania 6055
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4490
Ogłoszenia konkursów 44757
Komunikaty 7212
Konsultacje społeczne 6764
Oferty 2236
Oferty "małe granty" 41968
Program współpracy z organizacjami 601
Udostępnianie informacji 9260
RODO 3645
Audyt Wewnętrzny 1613
Plany audytu 5084
Lobbing 7352
Dostępność Plus 411

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6555
Rejestr zmian 1590080
Redakcja Biuletynu 8260
Instrukcja obsługi 6653
Mapa serwisu 5791
« powrót do poprzedniej strony