ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:30:53 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030. Administrator Systemu
08:30:12 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030. Administrator Systemu
08:28:41 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030. Administrator Systemu
08:18:14 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2021-08-04 00:00:00 do 2021-08-26 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:23 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo (działki nr 48/5) uchwałą Nr XXXII/246/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Anita Bartnicka
11:47:17 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr nr 78/7, 78/9, 78/11 i część działki nr 147/4, uchwałą Nr XXXII/247/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Anita Bartnicka
11:42:11 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr 16 i nr 17, uchwałą Nr XXXII/245/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Anita Bartnicka
10:04:10 Edycja elementu informacja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem z 9 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.77.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu
10:03:32 Edycja elementu informacja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem z 9 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.77
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu
10:03:18 Upublicznienie elementu informacja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem z 9 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.77
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony