ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-08-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:16 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ELBLĄG o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Sierpin gmina Elbląg dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr158/1. Radosław Zybała
« powrót do poprzedniej strony