ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODY DLA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW GMINA ELBLĄG
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 627.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 363.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa OPIS (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa rys. 1-2 (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa rys. 3-5 (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (PDF, 244.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (PDF, 115 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark, gmina Elbląg
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106 KiB)
 • SWZ (PDF, 634.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 30.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz osób (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 364.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWIORB (ZIP, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary (ZIP, 127.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór zobowiązania do oddania zasobów (DOCX, 13.1 KiB)