ˆ

Ogłoszenia o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-03-15
Termin składania dokumentów
2021-03-26 15:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansów