ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3707
O Biuletynie 8260
Powiaty i gminy 3317
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 130

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 873
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 31706
Kierownictwo urzędu 9035
Wójt 11188
Zastępca Wójta 6755
Sekretarz 7491
Skarbnik 6599
Statut Gminy 11974
Struktura organizacyjna 13371
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 20381
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6032
Skład Rady Gminy Elbląg 7992
Komisje Rady 5594
Kompetencje Rady Gminy 4614
Sesje Rady Gminy 6122
interpelacje i zapytania Radnych 6184
możliwość spotkania z radnymi 1716
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4166
Narodowy Spis Powszechny 2021 623
Jednostki organizacyjne 12819
Jednostki budżetowe 9039
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 7205
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10767
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7244
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9165
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8576
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3101
Raport o stanie Gminy Elbląg 1415
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 51758
Sołectwa - jednostki pomocnicze 17798
statuty sołectw i osiedli 1831
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 941
Akty prawne 60757
Zarządzenia Wójta 22875
Rok 2008 73104
Rok 2009 87842
Rok 2010 87557
Rok 2011 138027
Rok 2012 99356
Rok 2013 78505
Rok 2014 66906
Rok 2015 119993
Rok 2016 85350
Rok 2017 95286
Rok 2018 62390
Rok 2019 47239
Rok 2020 27362
Rok 2021 2002
Uchwały Rady Gminy 30016
Rok 2008 81430
Rok 2009 116429
Rok 2010 9320
V kadencja Rady Gminy 74549
VI kadencja Rady Gminy 34051
Rok 2011 107054
Rok 2012 138720
Rok 2013 105617
Rok 2014 95115
Rok 2015 91331
Rok 2016 85591
Rok 2017 82818
Rok 2018 75791
Rok 2019 55172
Rok 2020 23789
Rok 2021 891
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 26580
Rok 2021 740
Rok 2020 3279
Rok 2019 5968
Rok 2018 20291
Rok 2017 6097
Rok 2016 15956
Rok 2015 15117
Rok 2014 24564
Rok 2013 50568
Rok 2012 18323
Rok 2011 39247
Rok 2010 21901
Rok 2009 8628
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3176
Ogłoszenia o naborze 365939
Wybory 5875
Wybory ławników 3528
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2086
Urzędnik Wyborczy 1416
Wybory Parlament Europejski 2782
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1347
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2780
wybory Prezydent RP 2725
Inne ogłoszenia 129050
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 673
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1545
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1153
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1035
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1565
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1688
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1624
Procedury załatwiania spraw 462382
Podatki i opłaty lokalne 15829
podatek rolny 10649
podatek od nieruchomości 15566
podatek leśny 7114
podatek od środków transportu 6808
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4671
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1799
Budżet Gminy 14487
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 65690
Opinia RIO 7355
Opinia RIO - rok 2021 283
Opinia RIO - rok 2020 2063
Opinia RIO - rok 2019 2404
Opinia RIO - rok 2018 10414
Opinia RIO - rok 2017 12097
Opinia RIO - rok 2016 13064
Opinia RIO - rok 2015 12967
Opinia RIO - rok 2014 13391
Opinia RIO - rok 2013 14251
Opinia RIO - rok 2012 13144
Opinia RIO - lata 2007- 2011 34499
Sprawozdania 6673
Sprawozdania Rok 2020 748
Sprawozdania Rok 2019 1796
Sprawozdania Rok 2018 2544
Sprawozdania Rok 2017 2506
Sprawozdania Rok 2016 4146
Sprawozdania Rok 2015 4729
Sprawozdania Rok 2014 4530
Sprawozdania Rok 2013 4726
Sprawozdania Rok 2012 4252
Sprawozdania Rok 2011 5702
Sprawozdania Rok 2010 3384
Sprawozdania Rok 2009 3556
Zamówienia publiczne 838480
Platforma zakupowa 12386
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 63280
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32141
Platforma zakupowa 8702
Oświadczenia majątkowe 24107
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 9929
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4712
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2052
Urząd Gminy 562
Genowefa Kwoczek - Wójt 2201
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2240
Krystyna Murawska - Sekretarz 1935
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1816
Anna Gałkiewicz 1770
Anna Stankiewicz 1832
Maria Sobczak 1806
Marta Wojarz 1769
Magdalena Wonsak 1734
Magdalena Zając 1960
Jednostki Organizacyjne Gminy 513
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 474
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1628
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 435
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1692
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 491
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1626
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 503
Edyta Rokita - Dyrektor 1669
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 478
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1573
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 575
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1486
Rada Gminy 2177
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1828
koniec kadencji 2014-2018 969
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2250
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 933
Urząd Gminy 357
Zygmunt Tucholski - Wójt 1115
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1293
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1125
Anna Gałkiewicz 1111
Anna Stankiewicz 1138
Maria Sobczak 1069
Marta Wojarz 1148
Magdalena Wonsak 1150
Magdalena Zając 1078
Jednostki Organizacyjne Gminy 326
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 320
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1045
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 318
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1084
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 298
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1077
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 314
Edyta Rokita - Dyrektor 1050
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 310
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1132
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 438
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1114
Rada Gminy 1254
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1195
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1299
Urząd Gminy 624
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 516
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 407
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 503
Maria Sobczak 1309
Anna Gałkiewicz 584
Marta Wojarz 472
Anna Stankiewicz 416
Magdalena Wonsak 376
Magdalena Zając 352
Rada Gminy 769
Jednostki Organizacyjne Gminy 1710
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 340
Urząd Gminy 141
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 482
Justyna Michalczyk 397
Marta Król 408
Przemysław Długosz 400
Rada Gminy 141
Jednostki Organizacyjne Gminy 121
Ochrona środowiska 576347
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 87948
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7093
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3721
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 5475
Program ochrony środowiska 5995
Rejestr działalności regulowanej 1957
Przetargi ustne 73715
Kontrola zarządcza 9181
Rok 2011 1921
Rok 2012 1665
Rok 2013 1801
Rok 2014 1703
Rok 2015 1772
Rok 2016 1977
Rok 2017 1892
Rok 2018 1599
Rok 2019 844
zarządzenia 2100
Petycje 6655
Rok 2016 16154
Rok 2017 6140
Rok 2018 3532
Rok 2019 2163
Rok 2020 719
Rok 2021 325
Gospodarka odpadami 20418
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1024
Uchwały Rady Gminy 7492
Dokumenty do pobrania 10527
Sprawozdawczość 4992
Działalność informacyjna i edukacyjna 59970
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5909
Harmonogram odbioru odpadów 78249
Punkty odbioru odpadów 8249
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2189
Strategie, raporty, opracowania 39438
Nieruchomości 43799
Wykazy - zbycie 36130
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 11531
Ogłoszenia - przetargi 55516
Zagospodarowanie przestrzenne 30316
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12194
MPZP Czechowo 9875
MPZP Kazimierzowo 24040
MPZP Gronowo Górne 25286
MPZP Adamowo 7603
MPZP Władysławowo 6682
MPZP Janowo 5911
Obwieszczenia 64707
Plany wyłożone do publicznego wglądu 13163
Opracowania ekofizjograficzne 10869
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 810
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 1621
Rejestr Instytucji Kultury 9342
Organizacje pozarządowe 34907
Pliki do pobrania 5516
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4209
Ogłoszenia konkursów 38770
Komunikaty 6545
Konsultacje społeczne 5787
Oferty 2129
Oferty "małe granty" 37856
Program współpracy z organizacjami 315
Działalność gospodarcza 2414
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3440
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5760
Udostępnianie informacji 8814
RODO 3230
Audyt Wewnętrzny 1451
Plany audytu 4202
Lobbing 6474
Dostępność Plus 72

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6275
Rejestr zmian 1443002
Redakcja Biuletynu 7922
Instrukcja obsługi 6263
Mapa serwisu 5556
« powrót do poprzedniej strony