ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3568
O Biuletynie 5059
Powiaty i gminy 3239
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 239
Urząd 196
Dane podstawowe 29293
Kierownictwo urzędu 8452
Wójt 10232
Zastępca Wójta 6199
Sekretarz 6916
Skarbnik 6088
Statut Gminy 11189
Struktura organizacyjna 12590
Kontakt 5879
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 18974
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5599
Skład Rady Gminy Elbląg 7371
Komisje Rady 5103
Kompetencje Rady Gminy 4271
Sesje Rady Gminy 4124
interpelacje i zapytania Radnych 4863
możliwość spotkania z radnymi 1370
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3843
Raport o stanie Gminy Elbląg 671
Jednostki organizacyjne 12255
Jednostki budżetowe 8478
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 6252
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10174
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 6770
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 8528
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7815
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2629
Sołectwa - jednostki pomocnicze 16178
statuty sołectw i osiedli 1289
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 700
Informacja o zgromadzeniu 50041
Akty prawne 59478
Zarządzenia Wójta 22033
Rok 2008 64926
Rok 2009 77654
Rok 2010 77617
Rok 2011 123316
Rok 2012 88657
Rok 2013 69683
Rok 2014 58613
Rok 2015 104048
Rok 2016 75299
Rok 2017 81722
Rok 2018 49294
Rok 2019 32621
Rok 2020 12640
Uchwały Rady Gminy 28832
Rok 2008 72343
Rok 2009 102632
Rok 2010 8946
V kadencja Rady Gminy 66276
VI kadencja Rady Gminy 30532
Rok 2011 96242
Rok 2012 124045
Rok 2013 93313
Rok 2014 82648
Rok 2015 81031
Rok 2016 74625
Rok 2017 70228
Rok 2018 59689
Rok 2019 38479
Rok 2020 8564
Akty prawa miejscowego 5443
Rok 2009 14822
Rok 2010 23501
Rok 2011 22252
Rok 2012 14993
Rok 2013 2010
Rok 2014 1823
Rok 2015 29035
Rok 2016 8707
Rok 2017 2415
Rok 2018 683
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 22195
Rok 2009 7848
Rok 2010 19508
Rok 2011 34591
Rok 2012 16365
Rok 2013 44658
Rok 2014 21775
Rok 2015 13971
Rok 2016 14323
Rok 2017 5445
Rok 2018 17339
Rok 2019 4585
Rok 2020 1734
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2837
Powszechny Spis Rolny 2020 1446
Wybory 5624
Wybory ławników 3089
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1921
Urzędnik Wyborczy 1254
Wybory Parlament Europejski 2546
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1194
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2316
wybory Prezydent RP 2257
Ogłoszenia o naborze 339994
Inne ogłoszenia 118301
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 438
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 870
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 673
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 841
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1253
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1360
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1309
Procedury załatwiania spraw 405230
Podatki i opłaty lokalne 14287
podatek rolny 9569
podatek od nieruchomości 13722
podatek leśny 6339
podatek od środków transportu 6138
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4246
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1406
Budżet Gminy 13670
Budżet 58149
Opinia RIO 7033
Opinia RIO - rok 2020 856
Opinia RIO - rok 2019 1623
Opinia RIO - rok 2018 8290
Opinia RIO - rok 2017 10300
Opinia RIO - rok 2016 11512
Opinia RIO - rok 2015 11365
Opinia RIO - rok 2014 11819
Opinia RIO - rok 2013 12661
Opinia RIO - rok 2012 11732
Opinia RIO - lata 2007- 2011 30883
Sprawozdania 6223
Sprawozdania Rok 2020 111
Sprawozdania Rok 2019 1165
Sprawozdania Rok 2018 2095
Sprawozdania Rok 2017 2126
Sprawozdania Rok 2016 3711
Sprawozdania Rok 2015 4320
Sprawozdania Rok 2014 4149
Sprawozdania Rok 2013 4402
Sprawozdania Rok 2012 3924
Sprawozdania Rok 2011 5311
Sprawozdania Rok 2010 3062
Sprawozdania Rok 2009 3250
Bilanse 423
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 1062
Zamówienia publiczne 725907
Platforma zakupowa 10719
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 54245
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 29216
Platforma zakupowa 7615
Oświadczenia majątkowe 23317
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 9743
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 9085
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4323
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1935
Urząd Gminy 471
Genowefa Kwoczek - Wójt 1867
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1890
Krystyna Murawska - Sekretarz 1582
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1475
Anna Gałkiewicz 1407
Anna Stankiewicz 1477
Maria Sobczak 1484
Marta Wojarz 1417
Magdalena Wonsak 1409
Magdalena Zając 1612
Jednostki Organizacyjne Gminy 437
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 393
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1327
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 370
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1389
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 408
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1310
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 419
Edyta Rokita - Dyrektor 1379
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 404
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1268
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 488
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1179
Rada Gminy 1814
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1516
koniec kadencji 2014-2018 634
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1850
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 805
Urząd Gminy 269
Zygmunt Tucholski - Wójt 842
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 941
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 822
Anna Gałkiewicz 790
Anna Stankiewicz 801
Maria Sobczak 755
Marta Wojarz 852
Magdalena Wonsak 842
Magdalena Zając 777
Jednostki Organizacyjne Gminy 241
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 243
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 747
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 245
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 793
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 223
Grażyna Gałązka - Dyrektor 786
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 233
Edyta Rokita - Dyrektor 766
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 239
Agnieszka Biłas - Dyrektor 815
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 329
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 801
Rada Gminy 910
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 895
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1065
Urząd Gminy 522
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 147
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 103
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 137
Maria Sobczak 982
Anna Gałkiewicz 287
Marta Wojarz 150
Anna Stankiewicz 131
Magdalena Wonsak 43
Magdalena Zając 43
Rada Gminy 193
Jednostki Organizacyjne Gminy 524
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 77
Urząd Gminy 37
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 74
Justyna Michalczyk 52
Marta Król 58
Przemysław Długosz 49
Rada Gminy 15
Jednostki Organizacyjne Gminy 14
Ochrona środowiska 492224
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 79185
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6499
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3375
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 4787
Program ochrony środowiska 5429
Rejestr działalności regulowanej 1564
Przetargi ustne 71328
Kontrola zarządcza 8799
Rok 2011 1528
Rok 2012 1339
Rok 2013 1472
Rok 2014 1375
Rok 2015 1435
Rok 2016 1644
Rok 2017 1553
Rok 2018 1262
Rok 2019 489
zarządzenia 1725
Petycje 5996
Rok 2016 14530
Rok 2017 5370
Rok 2018 2887
Rok 2019 1643
Gospodarka odpadami 19387
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 378
Uchwały Rady Gminy 6934
Dokumenty do pobrania 9417
Sprawozdawczość 4372
Działalność informacyjna i edukacyjna 52149
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5271
Harmonogram odbioru odpadów 70415
Punkty odbioru odpadów 7545
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1821
Strategie, raporty, opracowania 37843
Nieruchomości 42602
Wykazy - zbycie 34975
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 10419
Ogłoszenia - przetargi 53202
Zagospodarowanie przestrzenne 28903
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 11115
MPZP Czechowo 8953
MPZP Kazimierzowo 22004
MPZP Gronowo Górne 22956
MPZP Adamowo 7074
MPZP Władysławowo 5905
MPZP Janowo 5349
Obwieszczenia 56407
Plany wyłożone do publicznego wglądu 11436
Opracowania ekofizjograficzne 9901
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 309
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 160
Rejestr Instytucji Kultury 8840
Organizacje pozarządowe 34119
Pliki do pobrania 4827
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3811
Ogłoszenia konkursów 34798
Komunikaty 5556
Konsultacje społeczne 4427
Oferty 1954
Oferty "małe granty" 31763
Działalność gospodarcza 2182
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3060
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5235
Udostępnianie informacji 8261
RODO 2707
Audyt Wewnętrzny 1187
Plany audytu 3071
Lobbing 5249
Ogłoszenia 4399

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5944
Rejestr zmian 1266216
Redakcja Biuletunu 7465
Instrukcja obsługi 5820
Mapa serwisu 5232
« powrót do poprzedniej strony