ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3639
O Biuletynie 6436
Powiaty i gminy 3276
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 561
Urząd 196
Dane podstawowe 30421
Kierownictwo urzędu 8752
Wójt 10738
Zastępca Wójta 6482
Sekretarz 7232
Skarbnik 6380
Statut Gminy 11580
Struktura organizacyjna 12964
Kontakt 5964
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 19685
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5824
Skład Rady Gminy Elbląg 7704
Komisje Rady 5338
Kompetencje Rady Gminy 4438
Sesje Rady Gminy 5282
interpelacje i zapytania Radnych 5546
możliwość spotkania z radnymi 1535
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4007
Raport o stanie Gminy Elbląg 1071
Jednostki organizacyjne 12550
Jednostki budżetowe 8748
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 6557
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10494
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7023
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 8880
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8260
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2874
Sołectwa - jednostki pomocnicze 16853
statuty sołectw i osiedli 1524
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 800
Informacja o zgromadzeniu 50888
Akty prawne 60125
Zarządzenia Wójta 22414
Rok 2008 69109
Rok 2009 83020
Rok 2010 82783
Rok 2011 131061
Rok 2012 94263
Rok 2013 74290
Rok 2014 62896
Rok 2015 112538
Rok 2016 80630
Rok 2017 88902
Rok 2018 56154
Rok 2019 40236
Rok 2020 19957
Rok 2021 45
Uchwały Rady Gminy 29435
Rok 2008 77085
Rok 2009 109872
Rok 2010 9151
V kadencja Rady Gminy 70712
VI kadencja Rady Gminy 32433
Rok 2011 102061
Rok 2012 131821
Rok 2013 99954
Rok 2014 89216
Rok 2015 86521
Rok 2016 80392
Rok 2017 76974
Rok 2018 68078
Rok 2019 47376
Rok 2020 15982
Rok 2021 72
Akty prawa miejscowego 5628
Rok 2009 15878
Rok 2010 25099
Rok 2011 23791
Rok 2012 15867
Rok 2013 2109
Rok 2014 1919
Rok 2015 31406
Rok 2016 9314
Rok 2017 2602
Rok 2018 737
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 24884
Rok 2009 8254
Rok 2010 20760
Rok 2011 37150
Rok 2012 17395
Rok 2013 47808
Rok 2014 23225
Rok 2015 14552
Rok 2016 15174
Rok 2017 5797
Rok 2018 18992
Rok 2019 5351
Rok 2020 2155
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3006
Powszechny Spis Rolny 2020 1864
Wybory 5751
Wybory ławników 3317
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2004
Urzędnik Wyborczy 1333
Wybory Parlament Europejski 2694
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1273
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2582
wybory Prezydent RP 2541
Ogłoszenia o naborze 352927
Inne ogłoszenia 123961
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 546
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1094
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 847
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 924
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1422
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1522
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1464
Procedury załatwiania spraw 434944
Podatki i opłaty lokalne 15047
podatek rolny 10136
podatek od nieruchomości 14612
podatek leśny 6750
podatek od środków transportu 6472
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4470
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1616
Budżet Gminy 14186
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 61935
Opinia RIO 7215
Opinia RIO - rok 2020 1380
Opinia RIO - rok 2019 2035
Opinia RIO - rok 2018 9367
Opinia RIO - rok 2017 11215
Opinia RIO - rok 2016 12313
Opinia RIO - rok 2015 12159
Opinia RIO - rok 2014 12641
Opinia RIO - rok 2013 13477
Opinia RIO - rok 2012 12455
Opinia RIO - lata 2007- 2011 32799
Sprawozdania 6478
Sprawozdania Rok 2020 492
Sprawozdania Rok 2019 1553
Sprawozdania Rok 2018 2357
Sprawozdania Rok 2017 2338
Sprawozdania Rok 2016 3947
Sprawozdania Rok 2015 4553
Sprawozdania Rok 2014 4350
Sprawozdania Rok 2013 4578
Sprawozdania Rok 2012 4087
Sprawozdania Rok 2011 5508
Sprawozdania Rok 2010 3220
Sprawozdania Rok 2009 3397
Zamówienia publiczne 781271
Platforma zakupowa 11602
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 59472
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 30719
Platforma zakupowa 8205
Oświadczenia majątkowe 23700
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 10178
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 9525
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4527
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1993
Urząd Gminy 521
Genowefa Kwoczek - Wójt 2040
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2079
Krystyna Murawska - Sekretarz 1755
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1644
Anna Gałkiewicz 1596
Anna Stankiewicz 1666
Maria Sobczak 1649
Marta Wojarz 1594
Magdalena Wonsak 1572
Magdalena Zając 1792
Jednostki Organizacyjne Gminy 472
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 437
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1479
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 405
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1539
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 453
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1474
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 464
Edyta Rokita - Dyrektor 1532
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 444
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1422
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 530
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1333
Rada Gminy 2000
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1669
koniec kadencji 2014-2018 812
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2063
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 875
Urząd Gminy 315
Zygmunt Tucholski - Wójt 986
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1137
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 982
Anna Gałkiewicz 962
Anna Stankiewicz 980
Maria Sobczak 920
Marta Wojarz 1012
Magdalena Wonsak 1001
Magdalena Zając 943
Jednostki Organizacyjne Gminy 283
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 287
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 904
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 284
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 947
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 260
Grażyna Gałązka - Dyrektor 943
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 276
Edyta Rokita - Dyrektor 916
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 277
Agnieszka Biłas - Dyrektor 991
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 391
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 958
Rada Gminy 1081
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1049
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1195
Urząd Gminy 576
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 337
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 257
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 334
Maria Sobczak 1156
Anna Gałkiewicz 443
Marta Wojarz 330
Anna Stankiewicz 277
Magdalena Wonsak 210
Magdalena Zając 214
Rada Gminy 491
Jednostki Organizacyjne Gminy 1171
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 197
Urząd Gminy 91
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 264
Justyna Michalczyk 229
Marta Król 224
Przemysław Długosz 222
Rada Gminy 67
Jednostki Organizacyjne Gminy 67
Ochrona środowiska 535567
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 83721
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6820
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3543
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 5150
Program ochrony środowiska 5728
Rejestr działalności regulowanej 1770
Przetargi ustne 72519
Kontrola zarządcza 8983
Rok 2011 1737
Rok 2012 1507
Rok 2013 1637
Rok 2014 1533
Rok 2015 1610
Rok 2016 1820
Rok 2017 1741
Rok 2018 1428
Rok 2019 688
zarządzenia 1918
Petycje 6317
Rok 2016 15345
Rok 2017 5750
Rok 2018 3217
Rok 2019 1905
Rok 2020 352
2021 5
Gospodarka odpadami 20003
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 711
Uchwały Rady Gminy 7180
Dokumenty do pobrania 10001
Sprawozdawczość 4682
Działalność informacyjna i edukacyjna 56157
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5591
Harmonogram odbioru odpadów 74756
Punkty odbioru odpadów 7918
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2005
Strategie, raporty, opracowania 38699
Nieruchomości 43190
Wykazy - zbycie 35515
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 10897
Ogłoszenia - przetargi 54305
Zagospodarowanie przestrzenne 29628
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 11607
MPZP Czechowo 9397
MPZP Kazimierzowo 23004
MPZP Gronowo Górne 23893
MPZP Adamowo 7345
MPZP Władysławowo 6249
MPZP Janowo 5634
Obwieszczenia 60391
Plany wyłożone do publicznego wglądu 12311
Opracowania ekofizjograficzne 10395
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 536
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 915
Rejestr Instytucji Kultury 9076
Organizacje pozarządowe 34450
Pliki do pobrania 5151
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3987
Ogłoszenia konkursów 36890
Komunikaty 6062
Konsultacje społeczne 5114
Oferty 2036
Oferty "małe granty" 35018
Program współpracy z organizacjami 109
Działalność gospodarcza 2305
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3256
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5492
Udostępnianie informacji 8540
RODO 2962
Audyt Wewnętrzny 1327
Plany audytu 3567
Lobbing 5858
Ogłoszenia 5208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6129
Rejestr zmian 1352120
Redakcja Biuletunu 7693
Instrukcja obsługi 6042
Mapa serwisu 5389
« powrót do poprzedniej strony