ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:53 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie sprzeciwu w spr. masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 Dorota Białobrzeska
13:58:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja w sprawie sprzeciwu w spr. masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 Dorota Białobrzeska
12:08:05 Edycja elementu informacja Transmisje obrad Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.01.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego - jednorodzinnego" położonego na działce nr 379/9, obręb geodezyjny Komorowo Żuławskie gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-01-21 00:00:00 do 2021-02-04 00:00:00)
Anita Bartnicka
14:45:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.01.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego - jednorodzinnego" położonego na działce nr 379/9, obręb geodezyjny Komorowo Żuławskie gm. Elbląg. Anita Bartnicka
14:15:24 Edycja elementu informacja Transmisje obrad Administrator Systemu
12:13:59 Upublicznienie elementu informacja Przebudowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark gm. Elbląg
(widoczna od 2021-01-21 00:00:00 do 2021-02-01 09:00:00)
Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:13:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Elbląg Wschód do m. Rzeczna.
(widoczna od 2021-01-20 00:00:00 do 2021-02-03 00:00:00)
Administrator Systemu
10:12:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Elbląg Wschód do m. Rzeczna. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:00:03 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.14.05.2020/2021 o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 67 w miejscowości Przezmark, obręb geodezyjny Przezmark , gm. Elbląg
(widoczna od 2021-01-19 00:00:00 do 2021-02-02 00:00:00)
Anita Bartnicka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony