ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
tel. 55 234 18 84
       55 234 18 86
       55 236 12 52

faks. 55 234 08 71
e-mail: sekretariat @ gminaelblag.pl
www.gminaelblag.pl
 Adresy skrzynek podawczych:
ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP
Cyfrowy Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego: https://cu.warmia.mazury.pl/
NIP: 578-10-11-218
REGON: 000531625
Rachunek bankowy 95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
Oddział banku w Elblągu znajduje się na ul. Hetmańskiej.

Urząd Gminy Elblag pracuje w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek piatek od 700 do 1500
środa od 800 do 1600
Kasa czynna w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek piatek od 800 do 1400
środa od 800 do 1500
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922), informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Elbląg z siedzibą  ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy.
Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania w oparciu o art.. 32 ustawy.
Dane przetwarzane są w zbiorach danych, których rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015.719).
Rejestr udostępniony jest do przeglądania w siedzibie administratora danych Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85.